NÁKUP NA SPLÁTKY

Nákup Vstupenky na splátky umožňuje zakoupit vstupenku v souladu s následujícím platebním kalendářem

Systém a termíny splátek - VSTUPENKA NA SPLÁTKY:

Celková částka, kterou zákazník zaplatí ve splátkách odpovídá nabídkové ceně vstupenky na splátky. 

Celková výše navýšení ceny Vstupenky na splátky oproti Standardní vstupence činí 100 Kč. 

Vstupenka na splátky uhrazená řádně a včas v souladu s platebním kalendářem opravňuje návštěvníka ke vstupu do hudebního areálu akce  FRONTLINE FESTIVAL 2024. a jejím ekvivalentem je Standardní vstupenka. 

První splátka (včetně servisního poplatku) bude stržena z vaší kreditní nebo debetní karty ihned po zakoupení vstupenky. Každá další splátka vám bude stržena z vaší kreditní nebo debetní karty v souladu s platebním  kalendářem.  

Podmínky splátkového systému a doplňující informace:

Poté, co bude úspěšně provedena první splátka, budou se další splátky hradit z vaší uložené karty v souladu s platebním kalendářem. Pokud bude jakákoliv platba odmítnuta, pokusíme se platbu zpracovat znovu. Pokud bude vaše karta znovu odmítnuta, obdržíte automatické e-mailové upozornění a systém se pokusí provést platbu z karty ještě dvakrát (v týdenních intervalech). Pokud všechny 3 pokusy o provedení platby selžou, Váš splátkový kalendář bude automaticky zrušen do 24h od třetího neúspěšného pokusu o platbu. V takovém případě budete kontaktováni s žádostí o zadání alternativní platební karty ve svém zákaznickém účtu a budete vyzváni k zaplacení zbývajícího zůstatku. Jakákoli alternativní platební karta musí patřit původnímu kupujícímu a musí být na jeho jméno. Pokud nám do 5 dnů od data splatnosti nebude poskytnuta alternativní karta, bude vaše vstupenka neplatná. Rovněž tak pokud ve lhůtě do 10 dnů od data splatnosti jakékoliv ze splátek nebude platba úspěšně provedena, bude vaše vstupenka neplatná a transakce nebude dokončena. 

Transakce bude dokončena až poté, co budou řádně a včas zpracovány platby všech splátek a poplatků a celá dlužná částka bude uhrazena v plné výši. Veškeré provedené platby (včetně poplatků za služby), které již byly zaplaceny, jsou nerefundovatelné a nebudou vám v případě nedokončené transakce vráceny.

Vstupenku na splátky po zakoupení nelze převést, vrátit ani vyměnit.

Odstoupit od smlouvy o zakoupení vstupenek ve lhůtě čtrnácti dnů není možné, neboť se jedná o smlouvu, jež patří mezi výjimky, kdy není možné práva na odstoupení využít (dle § 1837 písm. j) občanského zákoníku). 

Nákup vstupenek se řídí občanským zákoníkem a právem České republiky.